Субота, 20.04.2019, 16:21
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

 

Затверджено

рішенням сесії  Крутогорбівської сільської ради № 56-07-VІІ   

від 13.04. 2016 року

 

             

ПРОГРАМА

 СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Крутогорбівської сільської ради

«Т У Р Б О Т А»

на 2016-2020 роки

 

 

 

 

 

с. Круті Горби

                                                         2016 рік

                                              

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

Стор.

 

Паспорт Програми

 

2

 1.  

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

 

3

 1.  

Мета та основні завдання Програми

 

3

 1.  

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків та етапів виконання Програми

 

3

 1.  

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

4

 1.  

Ресурсне забезпечення Програми

5

 

 

 

 1.  

Напрями діяльності та заходи Програми

5

 

 

 

 1.  

Координація та контроль за ходом виконання Програми

8

 

2

Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Виконавчий комітет Крутогорбівської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

Ініціативна

3.

Розробник Програми 

Виконавчий комітет Крутогорбівської сільської ради

 

4.

Співрозробники Програми 

 

 

5.

Відповідальний виконавець Програми 

Виконавчий комітет Крутогорбівської сільської ради

 

6.

Учасники Програми 

Виконавчий комітет Крутогорбівської сільської ради

 

7.

Термін реалізації Програми 

2016 – 2020 роки 

 

7.1.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) 

І етап 2016-2018 роки;

ІІ етап 2019 рік;

ІІІ етап 2020 рік         

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) 

 

Сільський бюджет, кошти інших джерел

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,
у тому числі: 

 

І етап: 2016 рік

3000  грн.

2017 рік

5000  грн.

2018 рік

 7000  грн.

ІІ етап: 2019 рік

 10000 грн.

ІІІ етап: 2020 рік

 10000 грн.

9.1

коштів сільського бюджету

 

І етап:2016 рік

 3000 грн.

2017 рік

5000 грн.

2018 рік

 7000 грн.

ІІ етап: 2019 рік

 10000 грн.

ІІІ етап: 2020 рік

10000  грн.

 

3

1. Визначення проблеми,

      на розв'язання якої спрямована Програма

 Цільова Програма “Турбота” на території Крутогорбівської сільської ради   на
(далі – Програма) розроблена для надання соціальної  допомоги і підтримки, інвалідів всіх нозологій, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, розвитку волонтерського руху та з метою надання соціальної допомоги сімям ,які знаходяться в складних життєвих обставинах,здійснення соціальної реабілітації інвалідів.

В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід роботи закладів соціального захисту області, який був отриманий у процесі реалізації попередніх соціальних програм.

2. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріального, медичного, соціально-побутового обслуговування осіб похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних і малозабезпечених громадян, сімей  на території с. Круті Горби

Програма включає додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування  громадян с. Круті Горби, які потребують соціальної допомоги і підтримки.

Доцільність поліпшення  організаційно-правового  забезпечення надання   фінансової допомоги, пільг та підтримки соціально незахищених громадян; необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту населення області, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців села.

3. Пріоритетні напрями Програми

 1. Надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та інвалідів та підтримки сім’ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах.
 2. Розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціальної допомоги, здійснення соціальної реабілітації інвалідів.
 3. Підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, людей похилого віку, малозабезпечених громадян.

         В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід  сільських рад з даного питання.

                              4.Фінансове забезпечення заходів Програми.

         Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів  сільського бюджету та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

         На 2016 рік планується на виконання програми 3000 тис. грн. (три тисячі гривень).

                                              4

 Планується протягом дії Програми, яка розрахована на 5 років, а саме з 2016 до 2020 року в ІІІ етапи виділяти кошти на реалізацію заходів Програми, а саме:                                              

І етап виконання програми: ,3000  грн.;

 • 2016 рік – 3000 грн;
 • 2017рік – 5000  грн.;
 • 2018 рік –7000 грн.;

ІІ етап виконання програми у 2019 році –10000  грн.;

ІІІ етап виконання програми у 2020 році –10000  грн.

Планується протягом дії Програми, яка розрахована на 5 років, а саме з 2016 до 2020 року в ІІІ етапи виділяти кошти на реалізацію заходів Програми, а саме:                                         

4. Перелік завдань і заходів Програми

 та результативні показники

Для реалізації Програми необхідно виконати наступні завдання:

 1. проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення та пенсійного законодавства;
 2. проводити обстеження матеріально- побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці,  одиноких непрацездатних громадян з метою вивчення їх потреб та надання конкретної допомоги.            

             4.3.   сприяти в забезпеченні безкоштовного харчування в шкільних 

                       їдальнях дітей – сиріт та дітей малозабезпечених сімей                             

               4.4.     щорічно приймати участь в Всеукраїнській благодійній акції

                       « Милосердя » та місячника Червоного Хреста в районі

 1.         залучати волонтерів, районні громадські організації до надання

               допомоги ветеранам та інвалідам

4.6. надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам ( з числа        онкохворих та одиноких громадян похилого віку, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги ), що потребують термінового медикаментозного лікування та оперативного хірургічного втручання в розмірі 1000 ( одна тисяча гривень ) за рішенням виконкому, а також інших видів допомоги та іншим малозабезпеченим особам за рішенням сесії Крутогорбівської сільської ради .

   4.7. забезпечувати соціально-побутовим обслуговуванням усіх одиноких громадян похилого віку та інвалідів села, які потребують цієї допомоги;

Реалізація Програми сприятиме:

1 інформованості населення щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення та пенсійного законодавства;

2. охопленням соціальним обслуговуванням та наданням допомоги населенню с. Круті Горби;

3.  забезпеченням соціально-побутовим обслуговуванням усіх одиноких

громадян похилого віку та інвалідів на території сільської ради, які потребують цієї допомоги;

    

Сільський голова                                                            С.М.Троян

5

5. Ресурсне забезпечення

Крутогорбівської цільової комплексної програми Турботана 2016-2020 роки
(назва програми)

Обсяг коштів, які пропонується

 залучити на виконання програми

Етапи виконання програми (тис. грн.)

Усього витрат на виконання програми

тис грн.

I

II

III

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік.

2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
сільський бюджет

3000    

5000

7000

10000

10000

35000

кошти не бюджетних джерел

 

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Напрями діяльності та заходи  Крутогорбівської

                      цільової Програми « ТуРБОТА » на 2016-2017 роки

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Очікувальний результат (в натуральних вимірниках)

 
 
 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення та пенсійного законодавства

 

постійно

 

Виконавчий комітет сільської ради

 

Не потребує фінансування

Інформованість населення щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення та пенсійного законодавства

 

1

2

3

 

6

4

 

5

6

 

2.

Залучати волонтерів, недержавні громадські організації до надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам

постійно

Виконавчий комітет сільської ради

Не потребує фінансування

Забезпечення соціально-побутовим обслуговуванням усіх одиноких громадян похилого віку та інвалідів на території сільської ради, які потребують цієї допомоги

 

3.

Щорічно приймати участь у Всеукраїнській благодійної акції «Милосердя» та місячника Червоного Хреста в районі

2016-2020 роки

Виконавчий комітет сільської ради

Не потребує фінансування

В ході проведення Всеукраїнської благодійної акції «Милосердя» та місячника Червоного Хреста в районі очікується охопити соціальним обслуговуванням та наданням допомоги
населення на території сільської ради

 

4.

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які потребують термінового медикаментозного лікування та оперативного хірургічного втручання ( з числа онкохворих та неповнолітнім дітям, особам похилого віку які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги) а також інших видів допомоги. Іншим малозабезпеченим особам за рішенням сесії сільської ради

 

2016-2020 роки ( за потребою )

 за рішенням виконкому сільської ради

Сільський бюджет

 

Надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та  тяжко хворих з метою їх підтримки

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом виконання Крутогорбівської

комплексної Програми «Турбота» на 2016 – 2020 роки здійснює виконавчий комітет Крутогорбівської сільської ради