Субота, 20.04.2019, 16:36
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Крутогорбівської

сільської ради № 55-07-VІІ

                                                                           від 13.04.2016 р

 

 

 

                                      

Програма

підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей

«Назустріч дітям»

на території Крутогорбівської сільської ради

на 2016 - 2017 роки

 

 

 

с. Круті Горби

 

2016

 

 

 

З М І С Т

стор.

I.

Паспорт комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»  2016 року

 

3

II.

Загальна частина

 

4

III.

Мета і пріоритети Програми

 

5

IV.

Очікувані результати

 

6

V.

Термін дії Програми

7

 

VI.

Механізм реалізації Програми

 

7

VIІ.

Реалізація, координація та контроль за ходом виконання Програми

 

8

VIII.

Заходи з реалізації Програми

 

8

1.

Утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства, запобігання сімейному неблагополуччю, насильству в сім’ї та соціальному сирітству, забезпечення безпечного та змістовного оздоровлення і відпочинку дітей

 

8

2.

Забезпечення комплексної підтримки сімей, які опинились в складних життєвих обставинах

10

 

3.

 

Всебічне забезпечення конституційних прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

11

4.

Побудова цілісної системи попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, демографічного розвитку

 

12

Додаток 1

Передбачувані обсяги фінансування Програми

 

 

І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Крутогорбівської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

 

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет Крутогорбівської сільської ради

4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Крутогорбівської сільської ради

6.

Учасники програми

Виконавчий комітет Крутогорбівської сільської ради

7.

Термін реалізації програми

до 2017 року ( включно )

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 Сільський бюджет, інші джерела фінансування

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

5000,0 тис. гривень (див. додаток 1)

II. Загальна частина

 

Дитинство — найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме в дитячі роки людина потребує найбільшої уваги та захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, стану охорони дитинства залежить не тільки доля кожної конкретної дитини, а й розвиток суспільства в цілому.

В той же час, зазначене питання нерозривно пов’язане з питанням державної підтримки сім’ї, оскільки вчасне реагування на потреби сім’ї, включаючи адміністративний вплив на батьків, формування навичок відповідального батьківства у молоді є однією з передумов для запобігання соціальному сирітству, забезпечення безпечного сімейного середовища для дитини, дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства надання якісних соціальних послуг дітям та сім’ям, посилення їх соціально-правового захисту є одним з пріоритетних напрямків здійснення державної соціальної політики.

Упродовж останніх років відбувається поступова оптимізація всієї системи соціально-правового захисту сімей та дітей, метою якої є підвищення рівня ефективності діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що дотичні до вирішення їх проблем, створення для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї та морального здоров’я дітей в Україні.

 Виконавчим комітетом Крутогорбівської сільської ради проводиться цілеспрямована робота щодо підтримки сімей, захисту прав дітей, попередження бездоглядності дітей, активізації процесу національного усиновлення, розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

У зв’язку зі зміною пріоритетів державної політики зі здійснення заходів щодо матеріальної підтримки сім’ї, що має наслідком подальший розвиток державної допомоги, яка не мотивує людину до самостійного розв’язання проблеми у власній сім’ї, на стимулювання саморозвитку та самозабезпечення сім’ї, надання адресної соціальної допомоги, поєднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань виникла необхідність розробки нових підходів до вирішення зазначених питань. Зокрема, розробку заходів, спрямованих на трансформацію ставлення громадян до створення та функціонування сім’ї, посилення відповідальності кожного з батьків за вихованням дітей, запровадження ефективного механізму взаємодії та соціального партнерства сім’ї, громадськості та держави, а у випадку втрати дитиною піклування батьків підтримка та забезпечення її конституційних прав та законних інтересів.

З цією метою виконавчим комітетом Крутогорбівської сільської ради розроблено відповідну  комплексну Програму підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» до 2017 року.

Програма визначає мету, основні завдання та заходи, спрямовані на створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства.

Правовою основою розроблення та реалізації Програми є Конституція України, Конвенція про права дитини, Сімейний Кодекс України, Цивільний Кодекс України, Закони України «Про охорону дитинства», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 року, затверджена Указом Президента України від 22 жовтня 2012 року № 609/2012, Стратегія демографічного розвитку в період до 2015, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 року № 879, Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242, Державна цільова соціальна програма підтримки сім’ї до 2016 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 341, План заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 701-р, Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 року № 717, Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 350.

Беручи до уваги вищевикладене, посадові особи, на території Крутогорбівської сільської ради  повинні сформувати нові підходи для забезпечення рівних фінансових, організаційних та кардинальних змін у системі захисту прав дітей та підтримки сім’ї  щодо формування сімейного благополуччя в кожній територіальній громаді, виховання дітей, які залишились без піклування батьків, за принципом родинності, а відтак, збереження дії первинних механізмів саморегуляції важливих суспільних процесів.

III. Мета і пріоритети Програми

Метою програми є підтримка сім’ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, оздоровлення та відпочинок дітей, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, сприяння демографічному розвитку.

Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено:

— підвищення рівня соціального захисту сімей, в тому числі сімей з дітьми, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

— створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї або в оточенні максимально наближеному до сімейного;

— забезпечення якості і доступності надання соціальних послуг дітям та сім’ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

— зосередження зусиль громадських, релігійних організацій та координація їх діяльності щодо якості та спектру надання соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та сім’ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

У ході виконання Програми передбачається:

  1. Створити умови для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства, запобігання сімейному неблагополуччю, насильству в сім’ї та соціальному сирітству, безпечного оздоровлення та змістовного відпочинку дітей.
  2. Забезпечити комплексну підтримку сімей та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
  3. Всебічне забезпечення Конституційних прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які залишились без піклування батьків.
  4. Здійснити заходи для побудови цілісної системи протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, сприяння демографічному розвитку.

IV. Очікувані результати

4.1. Утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства, запобігання сімейному неблагополуччю, насильству в сім’ї та соціальному сирітству, забезпечення безпечного оздоровлення та змістовного відпочинку дітей.

Показники досягнення:

— жодна дитина не вилучена з сім’ї без надання комплексу наявних соціальних послуг у громаді;

— забезпечення доступності до необхідних соціальних послуг дітей та сімей з дітьми ;

— зменшення рівня злочинності та інших негативних проявів;

4.2. Забезпечення комплексної підтримки сімей та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Показники досягнення:

          7 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, перебувають під соціальним супроводом;

4.3. Забезпечення конституційних прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також  дітей, які залишились без піклування батьків.

Показники досягнення:

—  діти, які залишилися без батьківського піклування влаштовані у сімейні форми виховання ;

— збережено право на житло  дітей, позбавлених батьківського піклування;

4.4. Побудова цілісної системи протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, сприяння демографічному розвитку.

Показники досягнення :

— забезпечено рівну участь жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;

Очікується, що спрямування і координація діяльності місцевих органів виконавчої влади  та місцевого самоврядування щодо підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, сприяння демографічному розвитку дозволить вивести систему соціальних орієнтирів на вищий рівень.

V. Термін дії Програми

Заходи Програми передбачають поетапне вдосконалення втериторіальній громаді системи підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, оздоровлення та відпочинку дітей в тому числі дітей учасників бойових дій, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, сприяння демографічному розвитку, підвищення рівня ефективності діяльності місцевих органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що дотичні до вирішення зазначених проблем до 2017 року включно.

VI. Механізм реалізації Програми

Реалізація Програми буде відбуватись у суворій відповідності з принципами:

— посилення відповідальності кожного з батьків за вихованням дітей;

— недопущення вилучення дитини з родини без  відповідних підстав;

— родинного походження при влаштуванні дітей;

— збереження контактів дитини з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам;

— переміщення дитини із закладу в заклад лише на основі оцінки потреб дитини та індивідуального плану її розвитку в інтересах дитини;

— пріоритету дій щодо усунення причин, що спонукають направлення дітей до інтернатних установ, та щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, соціалізації та адаптації випускників інтернатних закладів.

— рівності прав жінок та чоловіків;

— профілактики насильства в сім’ї;

— запобігання торгівлі людьми;

— сприяння демографічному розвитку.

VIІ. Реалізація, координація та контроль за ходом виконання Програми

Реалізація, координація та контроль за ходом виконання Програми покладаються на виконавчий комітет Крутогорбівської сільської ради та постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, освіти,культури, молоді та спорту, торгівельного та побутового обслуговування населення.

Заходи Програми також реалізуються структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

Виконавці Програми інформують службу у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації про стан виконання заходів, визначених даною Програмою, щороку до 01 лютого року наступного за звітним.

VIII. Заходи з реалізації Програми

1. Утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства, запобігання сімейному неблагополуччю, насильству в сім’ї та соціальному сирітству, забезпечення безпечного та змістовного оздоровлення і відпочинку дітей.

1.1. Забезпечити проведення засідань за круглим столом, семінарів, інших заходів, спрямованих на реалізацію Програми, збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу багатодітних сімей тощо.

Виконавчий комітет сільської ради

Сільська бібліотека

Дирекція НВК « ЗОШ І ст..- ДНЗ »

Постійно

1.2. Забезпечувати координацію діяльності виконавчого комітету, сільської ради та Крутогорбівського НВК « ЗОШ І ст..- ДНЗ » щодо попередження насильства в сім’ї та надання послуг членам сімей, в яких було вчинено насильство або існує реальна загроза його вчинення.

Виконавчий комітет сільської ради

Сільська бібліотека

Дирекція НВК « ЗОШ І ст..- ДНЗ »

Постійно.

1.3. Забезпечувати проведення профілактичних заходів для осіб, які  вчиняють насильство в сім’ї.

Виконавчий комітет сільської ради

Постійно.

1.4. З метою підвищення правової культури дітей, розвитку їх мистецьких та спортивних здібностей, проводити на території сільської ради:

святкування Дня захисту дітей (01 червня)

заходи до дня Святого Миколая;

відзначення новорічних та різдвяних свят;

Виконавчий комітет сільської ради

Сільська бібліотека

Дирекція НВК « ЗОШ І ст..- ДНЗ

Сільський будинок культури

Постійно.

1.5. З метою підвищення правової культури сімей, підтримки національних сімейних традицій, формування відповідального батьківства та материнства, а також популяризації позитивного досвіду сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проводити в районі освітньо-виховні, культурологічні, інформаційні, науково-методичні заходи з нагоди:

Міжнародного жіночого дня;

Дня родини;

Дня матері та інші

Виконавчий комітет сільської ради

Сільська бібліотека

Дирекція НВК « ЗОШ І ст..- ДНЗ

Сільський будинок культури

Постійно.

1.6. Забезпечувати ведення даних багатодітних сімей.

  Виконавчий комітет сільської ради

                                                                         Спеціаліст Крутогорбівської сільської

  ради

Постійно.

1.7. Вживати заходів щодо належної підготовки до оздоровлення та відпочинку дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвалідів; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд.

Виконавчий комітет сільської ради

Дирекція НВК « ЗОШ І ст..- ДНЗ »

Постійно.

1.8. Забезпечити надання у встановленому порядку одноразової адресної матеріальної допомоги мобілізованим , демобілізованим військовослужбовцям, військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції та їх сім”ям та учасникам бойових дій, сім”ям загиблих учасників  антитерористичних операцій, переселенцям з зони антитерористичних операцій  в розмірі 1000 ( одна тисяча гривень ) за рішенням виконкому сільської ради.

                                                                         Виконавчий комітет сільської ради

                                                                         Постійно

1.9. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

                                                            Виконавчий комітет сільської ради

Постійно.

 

1.10. Забезпечити безкоштовне оздоровлення та відпочинок дітей з обмеженими фізичними можливостями та осіб, що їх супроводжують.

Виконавчий комітет сільської ради

Дирекція НВК « ЗОШ І ст..- ДНЗ »

    Постійно.

Наступна сторінка